zorgverlener

Deze website wordt niet meer up to date gehouden,want we zijn verhuisd naar: www.cool-regionijmegen.nl

 

Ben jij Huisarts of PoH-er en wil je iemand doorverwijzen naar CooL? Of heb je iemand op het spreekuur die vraagt om een doorverwijzing?

Omdat er nog veel vragen en onduidelijkheden zijn over de invoering en uitvoering van de GLI is er door Maiake de Vries en Voorzitter van Vereniging Arts en Leefstijl Tamara de Weijer een artikel geschreven in de Eerstelijns. Je kunt het artikel hier vinden.

*CooL wordt tot 01-01-2019 alleen vergoed door CZ (en haar dochters). Na 01-01-2019 komt CooL in het basispakket.  Nu en ook na 01-01-2019 heeft het deelnemen aan CooL geen invloed op het eigen risico.

Mensen die willen deelnemen moeten voldoen aan de volgende inclusiecriteria:

 • Obestias (BMI>30)
 • Overgewicht (BMI>25) met of
  • diabetes type 2 en/of
  • een hart-of vaatziekte of
  • een grote kans hierop hebben
 •  Let op: huisartspraktijken aangesloten bij de OCE kunnen vooralsnog alleen mensen doorverwijzen die al in de ketenzorg zitten.

Er zijn ook exclusiecriteria vastgesteld door de zorgverzekeraars

 • gedragsproblemen die groepstherapie belemmeren;
 • een verstandelijke beperking (IQ < 80);
 • psychopathologie die een andere behandeling vereist;
 • behandelbare onderliggende oorzaken van het overgewicht;
 • wilsonbekwaamheid zonder toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger;
 • onvoldoende motivatie om het programma in zijn geheel te volgen.

Bij mensen met een matig verhoogde (of hoger) BMI komt vaak comorbiditeit voor, die leidt tot additionele zorgvragen.  De GLI sluit deze zorg niet uit, ook niet als het gaat om diëtetiek, fysiotherapie en/of psychologische hulp

CooL  duurt twee jaar en bestaat uit twee fases

fase 1: De deelnemer krijgt na een intakegesprek, 8 groepsbijeenkomsten en 3 individuele coachingsmomenten, met een tussenevaluatie. In totaal zijn dat 20 contacturen in ongeveer 8 maanden tijd.

fase 2: De deelnemer krijgt, 8 groepsbijeenkomsten en 2 individuele coachingsmomenten, en afsluitend een evaluatiegesprek. In totaal zijn dat 19 contacturen in ongeveer 16 maanden tijd.

De deelnemers werken aan door henzelf bedachte doelen door na elke (groeps-)bijeenkomst hun eigen acties te bedenken. Tijdens de individuele coaching wordt ingegaan op hoe deze acties te implementeren zijn in het dagelijks leven.

De groepsbijeenkomsten hebben steeds een ander leefstijl-thema: gezonde voeding, hoe kom ik in beweging, hoe hou ik mijn gezonde gedrag vast, slapen en ontspannen. Er is samenwerking met de gemeente en de buurtsportcoach.

Doordat het een langdurig programma is zie je dat de leefstijlveranderingen goed beklijven en dat de meeste mensen gewicht verliezen en dat verlies behouden.

Mocht iemand desondanks binnen een jaar na afronding terug vallen in oud gedrag is er ook nog een opfrismogelijkheid

Hoe gaat CooL praktisch in zijn werk?

 • Je meldt een potentiële deelnemer aan via Viplive  ( kies voor overige zorgprogramma’s  en dan leefstijlcoach)
 • De leefstijlcoach neemt binnen een week contact op met de potentiële deelnemer
 • De leefstijlcoach doet een intakegesprek met de potentiële deelnemer
 • Zodra er voldoende aanmeldingen binnen een wijk of gemeente ( minimaal 10 mensen) is gaat er een groep van start
 • De leefstijlcoach begeleidt de deelnemers
 • De leefstijlcoach neemt aan het einde van het basistraject  en aan het einde van het booster traject contact op met de praktijk. En hij/zij doet dat ook als tussendoor blijkt dat dat nodig is.
 • Om snel een groep vol te krijgen in een praktijk/wijk kan er een informatie-avond worden verzorgd door de leefstijlcoach.

 

Waarom Leefstijlcoaching ?

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een duurzame leefstijlverandering bij mensen met overgewicht en Diabetes type 2 en/of Hart-en Vaatziekten veel gezondheidswinst en kwaliteit van leven kan opleveren. Ondanks alle inzet van huisartsen, POH-ers en diëtisten blijkt het in de praktijk vaak erg moeilijk te zijn voor de patiënt om een duurzame leefstijlverandering voor elkaar te krijgen én te behouden. Een leefstijlcoach kan hierin uitkomst bieden.

Wat is een leefstijlcoach?

De leefstijlcoach is een professional die mensen begeleidt bij het nemen van de regie over hun gezondheid en welzijn. Doel is dat de deelnemer aan het CooL traject uiteindelijk een leven kan leiden waar hij/zij zich goed bij voelt, met alle mogelijkheden en beperkingen. Hiermee levert de leefstijlcoach een belangrijke bijdrage aan het landelijke streven om de focus te verschuiven van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. Uitgangspunt is een integrale benadering van iemands lichamelijke, geestelijke en maatschappelijke situatie.

De leefstijlcoach zorgt ervoor dat de deelnemer zijn/haar doelen kan vertalen in concrete stappen en tot actie overgaat. Dit doet zij met doelgerichte coachings- en trainingsmethodieken.

De leefstijlcoach is breed opgeleid en zal daarom makkelijk kunnen inschatten  waar een deelnemer  op dit moment staat en wat hij/zij nodig heeft om in beweging te komen

 

kwaliteitseisen  Leefstijlcoach

De leefstijlcoach die  CooL mag geven  moet voldoen aan een aantal criteria:

 1. (post) hbo gecertificeerd coach zijn afgestudeerd bij een gecrediteerde opleiding (waaronder AVLEG en Mark Academie)
 2. aangesloten zijn bij de BLCN
 3. aangesloten zijn bij expertisecentrum CooL Nederland
 4. intervisie en samenwerkingsovereenkomst hebben met leefstijlcoaches in de regio

Op dit moment zijn er 3 leefstijlcoaches in de regio Nijmegen  actief met CooL. Sonja Edelaar, Marian Nillesen en Jannie Hopman hebben alle drie een lange staat van dienst.

Leefstijlcoach Sonja Edelaar is betrokken bij Visiom. Dit landelijk dekkend netwerk zorgt voor gedegen aanpak en continuïteit.

Hoe verwijs je iemand door?

Dat kan via Vip Live.  ( Klik bij zorgprogramma’s bij overige  en dan op  leefstijlcoach)

Zoek een leefstijlcoach die werkzaam is bij jou in de buurt of

Stuur een mail met met jouw naam en  telefoon nummer en  dan nemen wij contact op.

Wanneer starten er waar trajecten?

klik op je eigen regio en zie waar en wanneer er trajecten starten.

 Nijmegen

Berg en Dal

Druten

Wijchen

Wilt je meer informatie over CooL?

Dan zijn er verschillende mogelijkheden:

mailen met : aanmelden@cool-nijmegen.nl

bellen met Sonja Edelaar:  06-44554932

We  helpen je graag verder met meer informatie en zijn bereid om naar je toe te komen om te bespreken hoe we tot een vruchtbare samenwerking kunnen komen.