CooL voor Kids

Ook voor kinderen met overgewicht is er in sommige regio’s de mogelijkheid om een traject te volgen. Er zijn groepen voor kinderenvan 4 tot 12 jaar en van 13 tot 18 jaar.

Het grootste verschil met CooL voor volwassenen is dat bij de Cool-Kids het hele gezin meegenomen wordt in de coaching.

Helaas gaat in 2019 de mogelijkheid van CooL-Kids stoppen. Er komt mogelijk een vervolg,maar hoe die er uit gaat zien is nu nog niet bekend.

Wat houdt het CooL voor Kids traject in?

De leefstijlcoach geeft advies en begeleidt het gezin op gebied van voeding, beweging en (leefstijl)gedrag met als doel een langdurige gedragsverandering bij kind en ouder(s).

Wie mogen meedoen?

 • Kinderen met een (hoog risico op) overgewicht en risicofactoren voor DM2
 • of kinderen met obesitas
 •  Verzekerd bij CZ (en dus ook Delta Lloyd en OHRA).
 • Kinderen en ouders die  gemotiveerd zijn om hun leefstijl aan te passen.

  Het programma is:

  In grote lijnen ziet het programma er als volgt uit:
  -­ Individueel intakegesprek
  -­ 8 groepsbijeenkomsten voor ouders
  -­ 3 individuele gesprekken met ouder en kind
  -­ Individueel eindgesprek

  De individuele gesprekken vinden bij het gezin thuis plaats. De groepsbijeenkomsten zijn zoveel mogelijk in de wijk van de deelnemer.

 • Voor het leefstijlcoach programma wordt geen eigen risico gerekend aan de deelnemer.

 

Wie mogen verwijzen?

Kinderen kunnen rechtstreeks worden doorverwezen naar de leefstijlcoach door:

­‐‑ Jeugdartsen
-­‐‑ Huisartsen
-­‐‑ Kinderartsen

Wil je meer informatie over Cool Kids? Stuur een mail met je naam en telefoonnummer en je wordt terug gebeld